COACHING

Personal coaching
Tijdens deze route sta je stil bij jouw persoonlijk functioneren en de mogelijkheden tot verandering. Door het ontdekken en ontwikkelen van je eigen talenten en vaardigheden krijgt je meer grip op jouw handelen en neemt je doelgerichtheid toe.


Business coaching

Business coaching is bedoeld voor eenieder in het bedrijfsleven die tegen vraagstukken op zakelijk vlak aanloopt (al dan niet verband houdend met de persoonlijk situatie). Dit kunnen zowel ondernemers, managers als andere werknemers zijn. Bijvoorbeeld mensen die weten wat ze willen bereiken, maar niet weten hoe. Of juist mensen die via een talentenonderzoek antwoord willen krijgen op carrièrevragen. Aanleiding kan zijn een (interne) reorganisatie, het bereiken van het glazen plafond, nieuwe werkwijzen of functie of herbezinning van de eigen loopbaan.


Een coachingstraject bij Room42 kan zowel via de fysieke face-to-face verbinding, als via de live online weg. Alles naargelang jouw wens.

 

In verband met de huidige situatie omtrent COVID-19, zullen alle coachingstrajecten tot nader order alleen online worden aangeboden.